Loading...
Warunki pracy

Jak dobrać odzież roboczą, która spełnia przepisy BHP

Środki ochrony indywidualnej

Najważniejszym zadaniem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odzieży roboczej bądź ochronnej. Czym jednak różnią się od siebie te dwie rzeczy? W jakich warunkach jesteśmy zmuszeni ich używać? Czy w każdym zakładzie pracy mamy obowiązek nosić odzież roboczą lub ochronną? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. W poniższym artykule postaramy się rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości.

Główne funkcje odzieży ochronnej

Pracownik mający styczność ze szkodliwymi działaniami czynników środowiska pracy narażony jest na szereg różnych niebezpieczeństw stanowiących zagrożenie dla jego życia bądź zdrowia. Odzież ochronna ma temu przeciwdziałać. Podstawową powinnością pracodawcy jest wyposażenie pracowników w odzież, która zapewniać im będzie maksymalną ochronę. Czynniki takie jak: elektryczność, gazy, żrące substancje, opary, duże natężenie hałasu, ogień, woda, uszkodzenia mechaniczne oraz wysoka i niska temperatura to zagrożenia, przed którymi pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć pracowników. Poza tym odzież ta musi być dopasowana do zatrudnionego oraz musi spełniać odpowiednie normy. W razie ewentualnego zniszczenia się odzieży ochronnej pracodawca jest zobowiązany wymienić ją na nową.

Czym różni się odzież robocza od odzieży ochronnej?
odzież robocza

Odzież robocza służy do zabezpieczenia naszych własnych ubrań przed zniszczeniem się lub zabrudzeniem. Jej funkcją jest zapewnienie ochrony przed czynnikami, które nie zagrażają zdrowiu i życiu pracownika. Dodatkowo może ona przyczynić się do promocji danej firmy. Odzież robocza ma być wygodna i komfortowa w użyciu. Elementy takie jak wzmacniacze na kolana czy kieszenie mają za zadanie ułatwiać pracownikowi pracę.

Przepisy BHP

W efekcie obowiązkowej konsultacji między przedstawicielem pracowników a szefostwem ustalane są wewnętrzne decyzje dotyczące środków ochrony, jakie uzyskać mogą pracownicy na danym stanowisku. Wszystkie postanowienia powinny znaleźć się w regulaminie zakładu pracy. W momencie, kiedy ewentualne ryzyko pracy zostało źle oszacowane i pracodawca uznał, że odzież robocza jest zbędna, a ubranie pracownika uległo zniszczeniu, ma on możliwość dostania odszkodowania za uszkodzone ubrania. Odzież ochronna musi posiadać określone certyfikaty. Ponadto powinna być dopasowana do rozmiaru każdego pracownika. Kiedy pracownik jest narażony na wykonywanie pracy w warunkach niebezpiecznych, pracodawca musi zapewnić pracownikowi środki ochrony indywidualnej, są one jednak własnością pracodawcy. W sytuacji, w której środki ochrony ulegną zniszczeniu w trakcie pracy, pracodawca ma obowiązek dostarczyć nowe. Jeżeli pracodawca nie będzie chciał tego zrobić, pracownik ma prawo odmówić pracy przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia za ten czas. Gdy środki ochrony indywidualnej zostaną specjalnie zniszczone przez pracownika, pracodawca w dalszym ciągu musi wydać nowe, ale ma jednak prawo do tego, by pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za zniszczony przedmiot. Posiada również prawo do zwolnienia pracownika dyscyplinarnie z pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *