Loading...
Medycyna pracy

Znaczenie kodów zwolnień lekarskich

Kody zwolnień lekarskich

W momencie, w którym pracownik nie jest w stanie wykonywać swojej pracy i jest to spowodowane chorobą, ma możliwość uzyskania od lekarza zwolnienia lekarskiego. Zaświadczenie to uprawnia go do pobierania zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego. Pełni również funkcję usprawiedliwienia powodu nieobecności w pracy. Czym są kody literowe zwolnień lekarskich? Wszytko dokładnie wyjaśniamy poniżej.
Kody cyfrowe zwolnień lekarskich

Co w rzeczywistości oznaczają kody literowe?

Kody literowe zwolnień lekarskich służą do określenia okoliczności, w jakich chory ma prawo do uzyskania zasiłku bądź wynagrodzenia chorobowego, a także do ustalenia jego wysokości. Kto więc o tym decyduje? Lekarz, który wystawia zaświadczenie lekarskie. Może on przydzielić kod: A, B, C, D, lub E.

Kod A

Znaczenie kodu A jest następujące. Może go dostać osoba, która po przerwie nieprzekraczającej 60 dni była niezdolna do pracy. Ponadto przyczyną niedysponowania musi być ta sama choroba, która była powodem niezdolności do pracy przed przerwą.

Kod B

Kod B jest kodem, którym określa się brak możliwości do pracy spowodowanej zaistniałą ciążą. Równoznaczne z wystawieniem kodu B jest poinformowanie pracodawcy o stanie, w którym znajduje się kobieta ciężarna.

Kod C

Oznaczenie to wystawia się w momencie, kiedy lekarz stwierdzi, iż powodem niedyspozycji jest nadużycie alkoholu. W tym momencie pracownikowi przez pierwsze pięć dni od wystawienia zaświadczenia nie przysługuje prawo do zasiłku oraz wynagrodzenia.

Kod D

Kod D charakteryzuje się brakiem możliwości wykonywania pracy spowodowanym gruźlicą. Okres zasiłkowy osób cierpiących na gruźlicę wynosi 270 dni.

Kod E

Lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie może przyznać kod E w momencie:

  • choroby zakaźnej, w której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni,
  • innej choroby objawiającej się po okresie dłuższym niż 14 dni.

Jakie informacje powinny być zawarte na zwolnieniu lekarskim?

Po pierwsze zwolnienie lekarskie wystawia się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Zaświadczenie wydrukować można jednak na prośbę samego pacjenta. Jakie informacje znajdziemy w zaświadczeniu? Możemy tam doszukać się rzeczy takich jak:

  • dane płatnika składek,
  • okres choroby,
  • dane osoby ubezpieczonej,
  • zalecenia lekarza,
  • to czy zwolnienie spowodowane jest chorobą kogoś z rodziny, czy chorobą pacjenta.

Na zaświadczeniu zamiast bezpośredniej przyczyny choroby wystawia się właśnie kod literowy.

Kiedy zwolnienie lekarskie może być nieprawidłowo wykorzystane?

Do sytuacji tej dochodzi, gdy pracownik nie przestrzega zaleceń lekarza, który wystawił zwolnienia lekarskie. Tyczy się to głównie zaleceń odnośnie chodzenia. Osoba chora może wykonywać podstawowe czynności, które zaspokajają podstawowe potrzeby życiowe, nie mogą to być jednak rzeczy stanowiące zagrożenie pogorszenia się stanu zdrowia chorego. W przypadku, w którym pracownik zmagający się z chorobą mieszka samotnie, a lekarz nakazał mu leżenie, ma on prawo do wyjścia z domu po różnego rodzaju sprawunki. Może on również przenieść się do rodziny, jednak do jego obowiązków należy poinformowanie o zmianie miejsca pobytu pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *